Skip Navigation

National Geographic Society Este programa se distribuye en los Estados Unidos y Canadá por National Geographic y EHD. [obtenga más información]

DVD ilustrado plurilingüe

La biología del desarrollo prenatal
UKUFUNDA NGOKWENZEKAYO NGAPHAMBI KOKUZALA

.isiZulu [Zulu]


 

Descargar versión en formato PDF  ¿Qué es PDF?
 

Capítulo 1   Introducción

Uhlelo olubabazekayo lwe-zygote eneseli elilodwa eba wumuntu onamaseli angu 100-trillion mhlawumbe yisehlo esigqame kunazo zonke kwimvelo.

Abaphenyi sebeyazi ukuthi imisebenzi eminingi evamile yomzimba womuntu omdala isunguleka esesesiswini - kusekude azalwe.

Ukukhula ngaphambi kokuzalwa sekuthathwa njengesikhathi sokulungiselela okuthi ngaso umuntu okhulayo athole izakhiwo eziningi, enze namakhono amaningi, okudingeka ekuphileni esezelwe.

Capítulo 2   Terminología

Ukukhulelwa kubantu kuba cishe wu 38 amaviki kusukela ekuhlanganeni kwembewu neqanda, kuye ekuzalweni.

Ngamaviki okuqala awu 8 emva kokukhulelwa, umuntu okhulayo kuthiwa wumbungu, okuwukuthi "kukhula ngaphakathi." Le sikhathi, okuthiwa esombungu, sigqame ngokwakheka kweningi lezinhlelo ezisemqoka zomzimba.

Ukusuka emva kwamaviki awu 8 kuya ekubeletheni, "umuntu okhulayo kuthiwa yi-fetus," okuwukuthi "okungakazalwa." Ngale sikhathi, okuthiwa esokungakazalwa, umzimba uyakhula nezinhlelo zawo ziqale ukusebenza.

Bonke ubudala bombungu ne-fetus kulo luhlelo kusho isikhathi kusukela ekukhulelweni.