Skip Navigation

National Geographic Society Este programa se distribuye en los Estados Unidos y Canadá por National Geographic y EHD. [obtenga más información]

DVD ilustrado plurilingüe

La biología del desarrollo prenatal
FOSTERUTVECKLINGENS BIOLOGI

.Svenska [Swedish]


 

Descargar versión en formato PDF  ¿Qué es PDF?
 

Capítulo 1   Introducción

Den dynamiska process i vilken en enda befruktad mänsklig äggcell blir till en vuxen med 100 biljoner celler är kanske naturens allra mest märkliga fenomen.

Forskare vet nu att många av de vanliga funktionerna hos den vuxna kroppen grundläggs under graviditeten - ofta långt innan födelsen.

Utvecklingsperioden innan födseln förstås alltmer som en tid av förberedelse under vilken den blivande människan förvärvar de många system, och övar de många färdigheter, som behövs för att överleva efter födseln.

Capítulo 2   Terminología

Den mänskliga graviditeten varar i ungefär 38 veckor mätt från tiden för befruktning, eller konception, till födseln.

De första åtta veckorna efter befruktningen, kallas den blivande människan för embryo, vilket betyder "växer inuti". Den här tiden, som kallas den embryonala perioden, kännetecknas av bildandet av de flesta av kroppens system.

Från den åttonde fullbordade veckan, fram till graviditetens slut "kallas den blivande människan för foster", vilket betyder "ofödd avkomma". Under den här tiden, som kallas fosterperioden, växer kroppen sig större och organen börjar fungera.

Alla embryonal- och fosteråldrar i det här programmet beräknas sedan tidpunkten för befruktningen.