Skip Navigation

National Geographic Society Este programa se distribuye en los Estados Unidos y Canadá por National Geographic y EHD. [obtenga más información]

DVD ilustrado plurilingüe

La biología del desarrollo prenatal
BIOLÓGIA PRENATÁLNEHO VÝVINU

.Slovenčina [Slovak]


 

Descargar versión en formato PDF  ¿Qué es PDF?
 

Capítulo 1   Introducción

Dynamický proces, v ktorom sa jednobunková ľudská zygóta vyvinie v dospelého človeka so 100 biliónmi buniek je asi najpozoruhodnejší jav v celej prírode.

Výskumníci teraz už vedia, že mnoho rutinných funkcií, ktoré vykonáva telo dospelého človeka, sa vytvára v období tehotenstva - často dávno pred narodením.

Vývinové obdobie pred narodením je čoraz viac vnímané ako obdobie prípravy, počas ktorej vyvíjajúci sa človek nadobúda mnoho štruktúr a cvičí si mnohé zručnosti potrebné na prežitie po narodení.

Capítulo 2   Terminología

Tehotenstvo u človeka zvyčajne trvá približne 38 týždňov pri meraní od okamihu oplodnenia, čiže počatia, až po narodenie.

Počas prvých 8 týždňov po oplodnení sa vyvíjajúci sa človek nazýva embryo, čo znamená "rastúci vo vnútri". Tento čas, ktorý sa nazýva embryonálne obdobie, je charakteristický budovaním väčšiny najdôležitejších systémov tela.

Od ukončenia 8 týždňa až po koniec tehotenstva "sa vyvíjajúci sa človek nazýva fétus (plod)," čo znamená "nenarodený potomok". V tomto čase, ktorý sa nazýva obdobie plodu, telo rastie a jeho systémy začínajú pracovať.

Všetky obdobia embrya a plodu uvádzané v tomto programe sa odvolávajú na čas od oplodnenia.