Skip Navigation

National Geographic Society Este programa se distribuye en los Estados Unidos y Canadá por National Geographic y EHD. [obtenga más información]

DVD ilustrado plurilingüe

La biología del desarrollo prenatal
BIOLOGIA ROZWOJU PRENATALNEGO

.Polski [Polish]


 

Descargar versión en formato PDF  ¿Qué es PDF?
 

Capítulo 1   Introducción

Dynamiczny proces, w którym z jednokomórkowej ludzkiej zygoty powstaje dorosły człowiek, składający się z 100 bilionów komórek, jest chyba najbardziej zadziwiającym zjawiskiem w całej przyrodzie.

Naukowcy wiedzą już, że wiele rutynowych funkcji spełnianych przez ciało człowieka zostaje określonych w czasie ciąży - często na długo przed narodzinami.

Okres rozwoju przed narodzinami coraz częściej jest rozumiany jako czas przygotowania, w którym rozwijający się człowiek przyswaja wiele struktur i ćwiczy nowe umiejętności, niezbędne do przetrwania po urodzeniu.

Capítulo 2   Terminología

Ciąża u człowieka zazwyczaj trwa około 38 tygodni; liczona od chwili zapłodnienia lub poczęcia, do dnia narodzin.

W czasie pierwszych 8 tygodni od zapłodnienia rozwijającego się człowieka nazywamy zarodkiem, co oznacza "wzrastający wewnątrz". Czas ten to okres embrionalny, a charakteryzuje go tworzenie się większości najważniejszych układów.

Od zakończenia 8. tygodnia ciąży aż do dnia narodzin "rozwijającego się człowieka nazywamy płodem", czyli "nienarodzonym potomkiem". W tym czasie, nazywanym okresem płodowym, ciało rośnie, a jego systemy zaczynają działać.

Każdy wiek zarodka lub płodu podany w tym programie liczony jest od dnia zapłodnienia.