Skip Navigation

National Geographic Society Este programa se distribuye en los Estados Unidos y Canadá por National Geographic y EHD. [obtenga más información]

DVD ilustrado plurilingüe

La biología del desarrollo prenatal
BIOLOGISK UTVIKLING FØR FØDSEL

.Norsk [Norwegian]


 

Descargar versión en formato PDF  ¿Qué es PDF?
 

Capítulo 1   Introducción

Den dynamiske prosessen hvor en menneskecelle - en zygote blir til en voksen med 100-billioner celler er muligens det mest merkverdige fenomen i hele naturen.

Nå vet forskere at mange rutine oppgaver utført av den menneskelige kroppen blir etablert gjennom svangerskap - ofte lenge før fødselen.

Utviklingsperioden før fødselen er økende oppfattet som en forberedelsestid hvor det voksende menneske skal erverve de mange strukturer, metoder, og trener på de mange kompetanser Som trengs til å overleve etter fødselen.

Capítulo 2   Terminología

Svangerskap hos mennesker varer vanligvis i 38 uker avmålt fra befruktningen, fram til fødselen.

I løpet av de første 8 uker etter befruktningen, kalles det voksende menneske for et embryo, som betyr "å yngle innenfor". Denne fasen, betegnet embryonalperioden, kjennetegnes ved dannelsen av de fleste vesentlige kroppssystemer.

Fra fullførelsen av 8 uker fram til slutten av svangerskap, det voksende menneske kalles for et foster, som betyr "ufødt avkom". Gjennom denne fasen, som heter fosterperioden, vokser kroppen større og systemene begynner å fungere.

Alle embryonisk og fosteraldere i dette programmet refererer til tiden siden befruktningen.