Skip Navigation

National Geographic Society Este programa se distribuye en los Estados Unidos y Canadá por National Geographic y EHD. [obtenga más información]

DVD ilustrado plurilingüe

La biología del desarrollo prenatal
БИОЛОГИЈА НА ПРЕНАТАЛНИОТ РАЗВОЈ

.Македонски [Macedonian]


 

Descargar versión en formato PDF  ¿Qué es PDF?
 

Capítulo 1   Introducción

Динамичниот процес преку кој едноклеточниот човечки зигот се претвора во човек со 100 трилиони клетки е можеби највпечатливиот природен феномен.

Истражувачите сега знаат дека многу од рутинските функции кои ги извршува телото на возрасен човек се воспоставуваат во текот на бременоста - честопати долго пред раѓањето.

Развојниот период пред раѓањето сè повеќе се толкува како време за подготовка во кое човекот, кој се развива, се здобива со многу структури и извежбува многу вештини, потребни за опстанок по раѓањето.

Capítulo 2   Terminología

Бременоста кај луѓето обично трае околу 38 седмици сметајќи од моментот на оплодување, или зачнување, до раѓање.

Во текот на првите 8 седмици по оплодување човекот во развој се нарекува ембрион, што значи "растење одвнатре". Ова време, наречено ембрионален период, е карактеристично по тоа што во него се формираат повеќето главни телесни системи.

Од завршувањето на 8 седмици па сè до крајот на бременоста "човекот во развој се нарекува фетус", што значи "нероден потомок". За ова време, наречено период на плод, телото расте и неговите системи почнуваат да функционираат.

Сите фази на ембрионот и плодот во оваа програма се одредуваат според изминатото време од оплодувањето.